Liperissä on käynnistynyt syksyllä 2021 Harrastamisen Suomen Malli, johon kuuluu koulupäivän jälkeen tapahtuvaa kerhotoimintaa kaikilla kouluillamme. Kerhojen sisällöt on suunniteltu lasten ja nuorten toiveiden pohjalta.

 

Harrastamisen Liperin Mallin toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle itseä kiinnostava matalan kynnyksen harrastamisen paikka koulupäivän yhteydessä.
Toisena tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka pohjalta harrastustoimintaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti, laadukkaasti ja eri toimijoiden välisellä sujuvalla yhteistyöllä. Tavoitteena on myös kehittää ja laajentaa toimintaa vuosittain.
Avustusta toimintaan saadaan aluehallintovirastolta.

Kerhoja on järjestämässä kunnan henkilöstö, järjestöt, ja seurakunta. Mukaan kerhotoimintaan otetaan myös uusia toimijoita. Mikäli kiinnostus heräsi, ole yhteydessä harrastekoordinaattoriin.

Lisätietoa Harrastamisen Suomen Mallista:
https://harrastamisensuomenmalli.fi/

 


Yhteystiedot:

Anni Kärjä
Vapaa-aikaohjaaja / harrastekoordinaattori
050 421 7893
anni.karja@edu.liperi.fi

Yleiskatsaus

Kohteet: 32
Osallistujat: 261
Osallistumiset: 2636